ManagedBackup

Hoe werkt het

kluis_blauw.jpgManagedBackup maakt een dagelijkse kopie van serverdata. Op de server geïnstalleerde software verzendt de actuele versies van bestanden, databases en mailstores via de Internet-verbinding. Terugplaatsen van gegevens vindt op dezelfde wijze plaats, maar dan in omgekeerde volgorde. Een monitoringsysteem en een engineer zien dagelijks toe op de juiste werking van de backup.

ManagedBackup behoort tot de IP-gebaseerde backupsystemen. Tapes en apparatuur zijn niet meer nodig: de opslag vindt plaats op een backup-bank: de Internet-verbinding wordt benut voor het verzenden van de gegevens. Diverse data-reductietechnieken optimaliseren het proces zodanig dat zeer veel data verzonden kan worden tijdens het backup-window, dat eventueel zelfs 'permanent' kan zijn, zodat iedere wijziging direct verzonden wordt. De datatransmissie vindt plaats op basis van FTP over SSL en met een 128-bit AES-encryptie. Ook de opslag van de data vindt versleuteld plaats.